Activiteit: Algemene Ledenvergadering 2019

Een goed bezochte ledenvergadering in Thialf

Deze keer kwamen de leden van de RVS Vereniging samen in Thialf Heerenveen in een zaal met uitzicht op de schaatshal, wat al interessant was om te zien.

Rond 16:30 druppelden de leden binnen en werden ontvangen met een heerlijk kopje koffie mét Friese oranjekoek.

Om 17:00 opende de voorzitter, Jan Willem Beijnes de vergadering en nam met de leden het jaarverslag, de financiele cijfers (bij het ontbreken van de penningmeester) door. 

Daarna stond de bestuurssamenstelling op de agenda. De voorzitter trad af en er werd een interim-voorzitter voor 2 jaar gekozen, de heer Harry Timersma. Helaas was hij afwezig door omstandigheden. Ook werd een nieuw bestuurslid gekozen, nl. Marcel Jansen. Hij draait al even mee in het bestuur en we heten hem dan ook welkom in het bestuur. Ook zijn we nog op zoek naar nieuwe bestuursleden omdat er een bestuurslid aftredend is. Jan-Willem werd bedankt voor zijn enthousiasme en inzet de afgelopen jaren als bestuurslid en kreeg een bedankje overhandigd.

Daarna werd het jaarprogramma voor 2019 gepresenteerd en werd de leden gevraagd suggesties aan te dragen voor bijeenkomsten of onderwerpen waar men graag meer over zou willen weten. 

Na het officiele gedeelte van de vergadering was er ruimte ingepland voor nieuwe leden om zichzelf voor te stellen. De heer Topelen van ALBA Metaal Recycling Nederland uit Groningen en de heer Mulder van Broekema Conveyor Belts uit Veendam presenteerden zichzelf en hun bedrijf. Een mooie uitbreiding en toevoeging van ons ledental.

 

Daarna stond er een heerlijk buffet klaar en konden we in een informele sfeer genieten van een warme maaltijd.

Rond de klok van 19:30 kregen we uitleg over de spelregels en het spelverloop van het ijshockey zodat we goed voorbereid naar de IJshockeywedstrijd UNIS Flyers – Hijs Hokij Den Haag konden gaan kijken.

Het werd een fanatieke wedstrijd waar veel te zien was met een drankje in de pauze en tijd om even bij te kletsen. En om 22:00 keerden we weer een ervaring rijker huiswaarts.