Berichtje vanuit het bestuur

5 augustus 2020

Beste leden,

 

Het was zo halverwege maart dit jaar dat de wereld tot stilstand kwam door het Coronavirus en plotsklaps zag de wereld er heel anders uit. Mensen met een verkoudheidje of een loopneus werd verzocht om thuis te blijven en heel veel kantoren werden gesloten en moesten mensen thuis gaan werken, dat was iets wat we totaal niet kenden, het was de nieuwe werkelijkheid.
Ook in onze tak van sport kregen we hiermee te maken, terwijl we normaal gesproken het liefst met z’n allen op de “werkvloer” staan. Geen vertegenwoordigers meer over de vloer, geen bedrijfsbezoeken meer, geen bedrijfsuitjes meer en ook het persoonlijk contact met collega’s moest tot het minimum worden beperkt, terwijl persoonlijk contact met klanten, leveranciers en uiteraard de collega’s een belangrijk onderdeel is van het krijgen van opdrachten en het juist uitvoeren van de werkzaamheden, ja het was en is nog, een surrealistische wereld.

Nu we een paar maanden verder zijn ziet het er heel voorzichtig weer wat beter uit en gaat het de goede kant op maar dan moet iedereen zich wel aan de door het RIVM en overheid gestelde regels houden. Naast de dreiging van een mogelijke tweede besmettingsgolf heeft het virus met daarbij de intellectuele lockdown zeker ook voor de nodige economische schade gezorgd. Ook in onze sector zijn zaken die voorheen vanzelfsprekend waren, dat nu niet meer, waarbij het ene bedrijf harder getroffen is en wordt dan de ander. Over wat de schade zal zijn van opdrachtgevers die investeringen en/of werkzaamheden opgeschort, of op hold gezet hebben, daarover zal in het derde en vierde kwartaal meer duidelijk worden.

Ook voor ons als RVS Vereniging Noord was het al even onwerkelijk. De plannen die we aan het maken waren voor bedrijfsbezoeken en het organiseren van de tweede RVS “Experience” dag, kon een streep door. Ook bij de vereniging moest alles op hold worden gezet en dat is uiteraard jammer. De onderlinge contacten die we hebben bij bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten worden dan ook bijzonder gemist.
Nu de maatregelen versoepeld zijn en er weer bijeenkomsten met grotere groepen toegestaan worden, zijn we als vereniging ook heel voorzichtig begonnen om te kijken wat en hoe wij weer iets kunnen organiseren. Uiteraard zijn we hierbij afhankelijk van bedrijven of zij grotere groepen voor een bedrijfsbezoek willen en kunnen ontvangen met inachtneming van de anderhalve meter.
Zodra er meer bekend is zullen we jullie uiteraard hierover informeren en mochten jullie ideeën hebben voor een bezoek of gewoon een bijeenkomst om elkaar weer eens te zien, dan horen we dat natuurlijk graag.
Misschien is het voor de onderlinge binding wel leuk dat jullie een verhaaltje maken over hoe jullie als bedrijf of persoon deze periode beleefd hebben en nog beleven en dat we dit dan delen met de leden van de vereniging, het is maar een idee omdat we graag “samen sterk” willen zijn.

Namens de RVS Vereniging Noord wens ik jullie al het goede toe en laten we hopen dat we snel weer in het meer normale komen en dat we elkaar uiteraard weer kunnen ontmoeten op de bijeenkomsten.
Met vriendelijke groeten,
Wopke Bijlsma