Criteria voor het lidmaatschap even op een rijtje

29 mei 2019
Wij hanteren de volgende criteria voor het lidmaatschap van de RVS Vereniging;

1. De vestigingsplaats van het bedrijf is ten noorden van de A1. Het betreft hoofdzakelijk de provincies Groningen,
Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland en Overijssel.
2. Het bedrijf doet iets met RVS in de breedste zin van het woord.
 a.Productiebedrijven die RVS verwerken. Er worden bewerkingen uitgevoerd zoals las- en/of snijprocessen,  plaatbewerkingen, mechanische bewerkingen en oppervlaktebewerkingen.
 b.Engineering en adviesbedrijven die actief zijn in het ontwerpen van RVS producten en/of advies geven in het verwerken van RVS.
 c.Handelsbedrijven die RVS-producten verhandelen kunnen beperkt lid worden. Wij hanteren hiervoor de 80/20 regel.

Bij het bereiken van dit quotum kan men op een wachtlijst geplaatst worden en zal de datum van aanmelding bepalend zijn.